bertali-tali

Verba (v)

  1. bersambung-sambung; sambung-menyambung; terus-menerus; beruntun-runtun: kata-kata keji ~ keluar dari mulutnya; bukit-bukit itu ~ dari utara ke selatan sepanjang 1.000 km
  2. berjalin-jalin; berlibat-libat; berbelit-belit: banyak hal yang ~ dengan masalah kenakalan remaja
KBBI III

Kata Dasar

tali

bertala-tala ~ bertalah-talah ~ bertalaran ~ bertali ~ bertali darah ~ bertali-tali ~ bertalian ~ bertalu-talu ~ bertalun ~ bertalun-talun ~ bertam