berumbai-rumbai

Verba (v)

  1. bergantungan pada ujungnya; berjumbai-jumbai
KBBI III

Kata Dasar

rumbai

berulos ~ beruluk salam ~ berumah ~ berumah tangga ~ berumahkan ~ berumbai-rumbai ~ berumbi ~ berumbun ~ berumbung ~ berumpak ~ berumpama