berumput

Verba (v)

  1. bertimbun; beronggok; berlonggok
KBBI III

Kata Dasar

rumput; umput

Sinonim
v: berlonggok; bertimbun
Gabungan kata
n: tanah berumput
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. saluran pembuangan berumput; saluran pembuangan bervegetasi regetated berumput; bervegetasi; pembuangan; saluran Perhutanan Pusba

  • 1 - 1 dari 1 entri

berumbung ~ berumpak ~ berumpama ~ berumpuk ~ berumpun ~ berumput ~ berumun ~ berumur ~ berunai ~ berunang ~ berundak-undak