berusali

Verba (v)

  1. mengucapkan usali: perkara yang kecil-kecil seperti salat yang ~ dengan yang tidak ~ jangan dijadikan persoalan
KBBI III

Kata Dasar

usali

berus ~ berusaha ~ berusak ~ berusak diri ~ berusak hati ~ berusali ~ berusia ~ berusuh ~ berusung ~ berutang ~ berutas