betul

Adjektiva (adj)

  1. benar; sesungguhnya; tidak bohong: -- , dia adalah kemenakan saya
  2. benar; tidak salah; tidak keliru: pendapatan hitungan ini --
  3. sejati; bukan tiruan; bukan campuran; tulen: perhiasan yang dipakainya seperti emas --
  4. tepat; persis: tembakannya -- mengenai jantungnya
  5. langsung (tidak serong): rumahku dengan rumahmu berhadapan --
  6. lurus (tegak) benar: jalan yang --; berdiri --
KBBI III
  • ebsoft: 1 right, correct. 2 true. 3 exact, right. 4 very, really.
  • gkamus: 1 right, correct. 2 true. 3 exact, right. 4 very, really.
be·tul a 1 benar; sesungguhnya; tidak bohong: -- , dia adalah kemenakan saya; 2 benar; tidak salah; tidak keliru: pendapatan hitungan ini --; 3 sejati; bukan tiruan; bukan campuran; tulen: perhiasan yg dipakainya spt emas --; 4 tepat; persis: tembakannya -- mengenai jantungnya; 5 langsung (tidak serong): rumahku dng rumahmu berhadapan --; 6 lurus (tegak) benar: jalan yg --; berdiri --;

be·tul-be·tul a sungguh benar; sungguh-sungguh: orang itu - pelit; saya - letih pd hari ini;

ber·be·tul ark v mengatur atau memperbaiki letak pakaian (sanggul dsb);

ber·be·tul·an v 1 bertepatan: Lebaran tahun ini jatuh - dng peringatan ulang tahunku; 2 cocok; sesuai: usulnya - dng usul ketua; 3 bersamaan arah (tujuan, maksud): kedua pesawat itu tampak - menuju London;

mem·be·tuli v cak 1 memperbaiki kerusakan: dia sedang - rumahnya yg bocor; 2 mengatur supaya rapi dsb: gadis itu - letak selendangnya; 3 sesuai; cocok: keputusannya benar-benar - permintaan kami; 4 langsung menuju: dl amukan topan dan ombak nakhoda berusaha - pulau itu;

mem·be·tul·kan v 1 memperbaiki (kesalahan, kerusakan, dsb): tidak mudah - kalimat ini; para pekerja - jembatan yg rusak ; Pak Guru menyuruh kami - kesalahan yg ada; 2 mengiakan (menyetujui); membenarkan: ia selalu - apa yg dikatakan orang itu; 3 menunjukkan (mengarahkan) dng tepat: sebelum menembak, pasukan itu - laras bedilnya; 4 meluruskan; melencangkan: pemimpin pasukan - barisannya;

be·tul·an Jk a 1 dekat benar: tabrakan itu terjadi di - lampu lalu lintas; 2 cak betul: bunga di pojok kamar itu bukan bunga imitasi, tetapi bunga -;

pem·be·tul·an n proses, cara, perbuatan membetulkan;

ke·be·tul·an 1 n tidak dng sengaja terjadi (bertemu, tertangkap, dsb): kemarin, secara - kami bertemu dng dia; penjahat yg sudah lama dicari itu tertangkap dng cara - saja; 2 adv tepat atau kena benar (dng tidak sengaja): ketika kebakaran itu terjadi, - ia ada di rumahnya; tendangannya - mengenai dada musuhnya; 3 n keadaan yg terjadi secara tidak terduga;

ber·ke·be·tul·an v 1 (tidak sengaja) bertepatan waktunya: sebenarnya hanya - saja kami datang bersama-sama; 2 (tidak sengaja) bersamaan (selaras) halnya: untunglah keputusannya - dng harapan saya;

se·be·tul·nya adv sebenarnya; sesungguhnya
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. (masakan) matang betul well-done betul; masakan; matang *Umum* Pusba
2. betul-salah(nya) correctness betul; nya; salah Linguistik Pusba
3. butir soal betul salah true-false items betul; butir; salah; soal Pendidikan Pusba
4. butir-butir betul/salah true/false items betul; butir; salah Pendidikan Pusba
5. format betul salah true-false format betul; format; salah Pendidikan Pusba
6. pertanyaan betul-salah true-false questions betul; pertanyaan; salah Pendidikan Pusba
7. tes betul-salah true false test betul; salah; tes Pendidikan Pusba

  • 1 - 7 dari 7 entri

beton aspal ~ beton bertulang ~ beton pratekan ~ betonisasi ~ betot ~ betul ~ betul-betul ~ betulan ~ betung ~ betutu ~ bewok