boleh /boléh/

Adverbia (adv)

 1. diizinkan; tidak dilarang: anak-anak -- menonton
 2. dapat: ia belum -- berdiri karena belum sehat benar
 3. (kl) beroleh; mendapat: berdoalah, biar -- anak raja
KBBI III
 • ebsoft: 1 be permitted, may. 2 (Lit.) be able, can.
 • gkamus: 1 be permitted, may. 2 (Lit.) be able, can.
bo·leh /boléh/ adv 1 diizinkan; tidak dilarang: anak-anak -- menonton; 2 dapat: ia belum -- berdiri krn belum sehat benar; 3 kl beroleh; mendapat: berdoalah, biar -- anak raja;

-- jadi barangkali; mungkin; -- juga 1 dapat juga; 2 cak agak baik juga; tak berapa buruk; lumayan;

mem·bo·leh·kan v memperbolehkan;

bo·leh·an a cak bagus; bermutu; bernilai: ia berasal dr sekolah yg lebih - dp kita;

mem·per·bo·leh·kan v memberi kesempatan (keleluasaan); mengizinkan: penjaga itu tidak - kita masuk;

ke·bo·leh·an n kepandaian; kemampuan; kebisaan: artis-artis cilik memperlihatkan -nya di atas pentas;

se·bo·leh-bo·leh·nya adv sedapat-dapatnya: - kita jangan sampai menyusahkan orang lain
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. boleh batal revocable batal; boleh Keuangan Pusba
2. boleh dituntut kreditor may be claimed boleh; dituntut; kreditor Hukum DS
3. boleh laras adjustable boleh; laras Fotografi Pusba
4. boleh menerima may accept boleh; menerima Hukum DS
5. buah-buahan boleh dimakan nabat ma'kul lah boleh; buah; buahan; dimakan Agama Islam Pusba
6. cermin boleh laras adjustable mirror boleh; cermin; laras Fotografi Pusba
7. dan tidak boleh diperpanjang oleh hakim and cannot be extended by judge boleh; dan; diperpanjang; hakim; oleh; tidak Hukum DS
8. dana boleh pinjam; dana terpinjamkan loanable fund boleh; dana; pinjam; terpinjamkan Keuangan Pusba
9. dividen boleh pilih optional dividend boleh; dividen; pilih Keuangan Pusba
10. galat boleh jadi probable error boleh; galat; jadi Kimia Pusba
11. hanya boleh memiliki satu istri may only have one wife boleh; hanya; istri; memiliki; satu Hukum DS
12. kadar boleh miqdar al-jāiz boleh; kadar Agama Islam Pusba
13. kapasitor boleh ubah variable capacitors boleh; kapasitor; ubah Penerbangan Pusba
14. kinetik tak boleh pisah; kinetika nonpemisahan nonseparable kinetic boleh; kinetik; kinetika; nonpemisahan; pisah; tak Teknik Kimia Pusba
15. kontrak boleh batal revocable contract batal; boleh; kontrak Keuangan Pusba
16. kredit boleh batal revocable credit batal; boleh; kredit Keuangan Pusba
17. kredit dapat alih; kredit boleh transfer transferable credit alih; boleh; dapat; kredit; transfer Keuangan Pusba
18. obligasi boleh tebus redeemable bond boleh; obligasi; tebus Keuangan Pusba
19. obligasi boleh tukar interchangeable bond boleh; obligasi; tukar Keuangan Pusba
20. obligasi boleh tukar; obligasi tertukarkan convertible bonds boleh; obligasi; tertukarkan; tukar Keuangan Pusba

 • 1 - 20 dari 55 entri
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>

bola wasit ~ bolak ~ bolak-balik ~ bolang-baling ~ bolang-baling angin ~ boleh ~ boleh jadi ~ boleh juga ~ bolehan ~ bolero ~ bolide