budak

Nomina (n)

  1. anak; kanak-kanak: -- bermain layang-layang
  2. hamba; jongos; orang gajian: aku bukan -- mu
KBBI III
  • bukan budak makan pisang: bukan orang yang dapat dipermainkan (ditipu)
  • membekali budak lari: dua kali merugi
  • ebsoft: 1 servant, slave. 2 (Lit.) youngster.
  • gkamus: 1 servant, slave. 2 (Lit.) youngster.
bu·dak n 1 anak; kanak-kanak: -- bermain layang-layang; 2 hamba; jongos; orang gajian: aku bukan -- mu;

bukan -- makan pisang, pb
bukan orang yg dapat dipermainkan (ditipu); membekali -- lari, pb dua kali merugi;

-- belian orang yg dibeli dan dijadikan budak; -- dalam budak istana;

ber·bu·dak-bu·dak v bertingkah laku spt kanak-kanak; kekanak-kanakan;

mem·bu·dak v menjadi budak (abdi): saya tidak akan - kpd siapa pun;

mem·bu·dak·kan v menjadikan budak (hamba); memperlakukan sbg budak (hamba): ia - bawahannya;

per·bu·dak·an n 1 perihal budak (hamba); segala hal mengenai budak belian: perjuangan membebaskan diri dr -; 2 Antr sistem segolongan manusia yg dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia yg lain;

mem·per·bu·dak v membudakkan;

pem·bu·dak·an n proses, cara, perbuatan membudak atau membudakkan;

ke·bu·dak-bu·dak·an a berbudak-budak
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. budak bhaktadasa budak Antropologi Pusba
2. budak slave budak Antropologi Pusba
3. budak slave budak Politik Pusba
4. budak keturunan born slave budak; keturunan Antropologi Pusba
5. budak perang war slave budak; perang Antropologi Pusba
6. budak tawanan dwajaherta budak; tawanan Antropologi Pusba
7. flip-flop master-budak master-slave flip-flop budak; flip; flop; master Teknologi Informasi Pusba
8. hamba/budak/sahaya serf budak; hamba; sahaya Antropologi Pusba
9. moralitas budak slave morality budak; moralitas Filsafat Pusba
10. orang menjadi budak karena jadi tawanan dwyajaherta budak; jadi; karena; menjadi; orang; tawanan Arkeologi Pusba
11. orang menjadi budak karena lahir dari wanita budak grehaja budak; dari; karena; lahir; menjadi; orang; wanita Arkeologi Pusba
12. orang menjadi budak untuk mendapat makanan bhaktadasa budak; makanan; mendapat; menjadi; orang; untuk Arkeologi Pusba
13. penduduk desa; petani; anak yang lahir dari golongan budak anak wesi anak; budak; dari; desa; golongan; lahir; penduduk; petani; yang Arkeologi Pusba
14. silinder budak slave cylinder budak; silinder Otomotif Pusba

  • 1 - 14 dari 14 entri

bubus ~ bubus tumbang ~ bubut ~ bubutan ~ bucu ~ budak ~ budak belian ~ budak dalam ~ budanco ~ budaya ~ budaya global