cebol /cébol/

Adjektiva (adj)

  1. pendek sekali (tentang tubuh); katai
KBBI III
  • si cebol hendak mencapai bulan (bintang): menghendaki sesuatu yang mustahil tercapai
  • ebsoft: dwarf.
  • gkamus: dwarf.
ce·bol /cébol/ a pendek sekali (tt tubuh); katai;

si -- hendak mencapai bulan (bintang), pb menghendaki sesuatu yg mustahil tercapai
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. (ke)cebol(an); kerdil; dwarfisme dwarfism an; cebol; dwarfisme; ke; kerdil Kedokteran Pusba
2. cebol akondroplastik; kerdil akondroplastik achondroplastic dwarf akondroplastik; cebol; kerdil Kedokteran Pusba
3. diastrofi cebol; diastrofi kerdil diastrophic dwarfism cebol; diastrofi; kerdil Kedokteran Pusba

  • 1 - 3 dari 3 entri

cebikas ~ cebil ~ cebir ~ cebis ~ cebok ~ cebol ~ cebong ~ cebur ~ cecah ~ cecairan ~ cecak