cukai

Nomina (n)

  1. pajak atau bea yang dikenakan pada barang impor dan barang konsumsi: barang impor tidak boleh dikeluarkan dari pelabuhan sebelum -- nya dibayar
  2. sebagian dari hasil tanah (seperti sawah, ladang) yang wajib diberikan kepada tuan (pemilik) tanah sebagai ongkos tanah: karena musim kemarau yang lama, panen padi hanya cukup untuk membayar --
KBBI III
Sinonim
n: bea; belasting; pajak; retribusi; tol
Turunan
v: bercukai; mencukai
Gabungan kata
n: pita cukai
  • ebsoft: export duty
cu·kai n 1 pajak atau bea yg dikenakan pd barang impor dan barang konsumsi: barang impor tidak boleh dikeluarkan dr pelabuhan sebelum -- nya dibayar; 2 sebagian dr hasil tanah (spt sawah, ladang) yg wajib diberikan kpd tuan (pemilik) tanah sbg ongkos tanah: krn musim kemarau yg lama, panen padi hanya cukup untuk membayar --;

ber·cu·kai v dikenakan cukai: barang-barang untuk dipakai sendiri tidak ~;

men·cu·kai v mengenakan (memungut) cukai (dr): negara boleh mendapat uang dng ~ orang banyak
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. bebas cukai duty-free bebas; cukai Ekonomi Pusba
2. cukai pemberhentian; pajak penambahan severance tax cukai; pajak; pemberhentian; penambahan Ekonomi Pusba
3. kelalaian cukai tax deliquency cukai; kelalaian Ekonomi Pusba
4. penangguhan cukai tax withholding cukai; penangguhan Ekonomi Pusba
5. pengutamaan cukai tax preference cukai; pengutamaan Ekonomi Pusba
6. serikat bea cukai currency school bea; cukai; serikat Ekonomi Pusba
7. serikat bea cukai customs unions bea; cukai; serikat Ekonomi Pusba

  • 1 - 7 dari 7 entri

cuit ~ cuk ~ cuka ~ cuka belanda ~ cuka jawa ~ cukai ~ cukam ~ cuki ~ cukil ~ cukilan ~ cukimai