dagangan

Nomina (n)

  1. barang-barang yang diperjualbelikan (diperdagangkan): setiap pagi ia membawa ~ nya ke pasar
  2. barang-barang yang dipikul
KBBI III

Kata Dasar

dagang

  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. akseptasi dagang; aksep dagang; aseptasi dagangan trade acceptance aksep; akseptasi; aseptasi; dagang; dagangan Keuangan Pusba
2. barang dagangan urād barang; dagangan Agama Islam Pusba
3. barang dagangan arād at-tijārat barang; dagangan Agama Islam Pusba
4. barang dagangan mabi' barang; dagangan Agama Islam Pusba
5. barang dagangan mahall al-bai' barang; dagangan Agama Islam Pusba
6. barang dagangan sil'at barang; dagangan Agama Islam Pusba
7. barang dagangan bercampur commingled merchandise barang; bercampur; dagangan Ekonomi Pusba
8. barang dagangan identik identical merchandise barang; dagangan; identik Ekonomi Pusba
9. dagangan bersanding side by side trading bersanding; dagangan Keuangan Pusba
10. mata dagangan; komoditas commodity dagangan; komoditas; mata *Umum* Pusba
11. neraca dagangan merchandise balance dagangan; neraca Ekonomi Pusba
12. pajak mata dagangan commodity taxes dagangan; mata; pajak Ekonomi Pusba
13. perdagangan multi-mata dagangan multicommodity trade dagangan; mata; multi; perdagangan Ekonomi Pusba
14. produksi dagangan cash crop dagangan; produksi Perikanan Pusba
15. sediaan dagangan merchandise inventory dagangan; sediaan Keuangan Pusba
16. sediaan dagangan merchandise inventory dagangan; sediaan *Umum* Pusba

  • 1 - 16 dari 16 entri

dagang ~ dagang melarat ~ dagang piatu ~ dagang santri ~ dagang sapi ~ dagangan ~ dagangan bersambut ~ dage ~ dagel ~ dagelan ~ dagi