dahulu

Nomina (n)

  1. (waktu) yang telah lalu; (masa) lampau: lain -- lain sekarang
  2. lebih awal; paling depan: -- bajak daripada jawi
  3. yang mula-mula (dikerjakan, diperbuat, dsb); dulu: -- membaca, lalu menulis; silakan duduk --
  4. lebih awal; sebelum: terlebih -- saya ucapkan terima kasih; -- daripada itu
KBBI III
  • ebsoft: (Lit.) previous.
  • gkamus: (Lit.) previous.
da·hu·lu n 1 (waktu) yg telah lalu; (masa) lampau: lain -- lain sekarang; 2 lebih awal; paling depan: -- bajak dp jawi; 3 yg mula-mula (dikerjakan, diperbuat, dsb); dulu: -- membaca, lalu menulis; silakan duduk --; 4 lebih awal; sebelum: terlebih -- saya ucapkan terima kasih; -- dp itu;

-- kala masa (zaman) yg sudah lampau; zaman dahulu;

da·hu·lu-men·da·hu·lui v saling mendahului;

ber·si·da·hu·lu v berusaha mendahului: dia harus ~ dng anak buahnya untuk menguasai pengetahuan tt penggunaan komputer;

ber·da·hu·lu-da·hu·lu·an v berlomba-lomba berebut dahulu: anak-anak ~ masuk ke dl kelas;

men·da·hu·lui v (berjalan, berangkat, mengerjakan, dsb) lebih dahulu dp; lebih maju dp; menganjuri: jangan ~ waktu yg telah ditentukan;

men·da·hu·lu·kan v mengerjakan sesuatu lebih dahulu dp yg lain: kita harus ~ kepentingan umum dp kepentingan pribadi;

ter·da·hu·lu a paling dahulu; mula-mula: akulah yg ~ bangun pagi ini;

pen·da·hu·lu n orang dsb yg mendahului: Sumpah Pemuda kita warisi dr para ~ kita;

pen·da·hu·lu·an n 1 sesuatu yg mula-mula dilakukan; permulaan; 2 pembukaan atau kata pengantar dr sebuah pidato (buku, karangan, dsb): kata ~;

ke·da·hu·lu·an v cak didahului; dilampaui; dilalui
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. ayah atau ibu telah meninggal lebih dahulu leaves only one parent atau; ayah; dahulu; ibu; lebih; meninggal; telah Hukum DS
2. ayah dan ibunya telah meninggal lebih dahulu no parents ayah; dahulu; dan; ibunya; lebih; meninggal; telah Hukum DS
3. dapat dilaksnakan terlebih dahulu may be implemented/executed immediately dahulu; dapat; dilaksnakan; terlebih Hukum DS
4. didaftarkan terlebih dahulu already been previously registered dahulu; didaftarkan; terlebih Hukum DS
5. direncanakan terlebih dahulu pre-meditation/planning dahulu; direncanakan; terlebih Hukum DS
6. harus terlebih dahulu mendapatkan must first obtain dahulu; harus; mendapatkan; terlebih Hukum DS
7. hutan relik; hutan peninggalan zaman dahulu relict forest dahulu; hutan; peninggalan; relik; zaman Perhutanan Pusba
8. lebih dahulu mendaftarkannya has registered first dahulu; lebih; mendaftarkannya Hukum DS
9. penjadwalan kerja terpendek dahulu shortest job first (SJF) scheduling dahulu; kerja; penjadwalan; terpendek Teknologi Informasi Pusba
10. setiap kewarganegaraan dahulu every prior citizenship dahulu; kewarganegaraan; setiap Hukum DS
11. setiap namanya dahulu apabila berlainan every other previous name apabila; berlainan; dahulu; namanya; setiap Hukum DS
12. tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu without prior written approval dahulu; lebih; persetujuan; tanpa; tertulis Hukum DS
13. telusur lebar dahulu breadth-first search dahulu; lebar; telusur Teknologi Informasi Pusba
14. terlebih dahulu memperoleh first obtain dahulu; memperoleh; terlebih Hukum DS
15. tungku resmi kerajaan Cina dahulu Jingdezhen Cina; dahulu; kerajaan; resmi; tungku Arkeologi Pusba

  • 1 - 15 dari 15 entri

dahiat ~ dahina ~ dahlia ~ dahriah ~ dahsyat ~ dahulu ~ dahulu kala ~ dahulu-mendahului ~ dai ~ daidan ~ daidanco