edaran

Nomina (n)

  1. sesuatu yang diedarkan: surat ~
  2. (Fis) lintasan tertutup yang dijalani oleh zarah yang dikenai gaya memusat; orbit
KBBI III

Kata Dasar

edar

  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. (per)edaran circulation edaran; per Fisika Pusba
2. edaran orbit edaran Kimia Pusba
3. edaran revolution edaran Fisika Pusba
4. edaran berhingga; orbit berhingga orbit, bounded berhingga; edaran; orbit Fisika Pusba
5. edaran Bohr Bohr orbit Bohr; edaran Fisika Pusba
6. edaran eliptik elliptic orbit edaran; eliptik Fisika Pusba
7. edaran eliptik elliptic orbit edaran; eliptik Kimia Pusba
8. edaran enterohepar enterohepatic circulation edaran; enterohepar Kedokteran Hewan Pusba
9. edaran hukum balikan-kuadrat; orbit hukum balikan-kuadrat inverse-square law orbit balikan; edaran; hukum; kuadrat; orbit Fisika Pusba
10. edaran ikat bond orbital edaran; ikat Fisika Pusba
11. edaran leher; orbit leher orbit, neck edaran; leher; orbit Fisika Pusba
12. edaran leher; orbit leher neck orbit edaran; leher; orbit Fisika Pusba
13. edaran lingkar; orbit lingkar orbit, circular edaran; lingkar; orbit Fisika Pusba
14. edaran lubang; orbit lubang hole orbit edaran; lubang; orbit Fisika Pusba
15. edaran pemerintah; sirkuler pemerintah government circular edaran; pemerintah; sirkuler Politik Pusba
16. edaran pers news release edaran; pers *Umum* Pusba
17. edaran perut; orbit perut orbit, belly edaran; orbit; perut Fisika Pusba
18. edaran posterior posterior circulation edaran; posterior Kedokteran Pusba
19. edaran pulmonari pulmonary circulation edaran; pulmonari Kedokteran Hewan Pusba
20. edaran sepaling; orbit ekstremum orbit, extremal edaran; ekstremum; orbit; sepaling Fisika Pusba

  • 1 - 20 dari 51 entri
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
  • >>

edan ~ edan kasmaran ~ edan-edanan ~ edap ~ edar ~ edaran ~ edema ~ edentat ~ edisi ~ edisi bajakan ~ edisi ekstra