edukatif /édukatif/

Adjektiva (adj)

  1. bersifat mendidik: kenakalan remaja perlu diatasi dengan tindakan --
  2. berkenaan dengan pendidikan: ia berkecimpung dalam bidang --
KBBI III
  • ebsoft: /edukatip/ educative, instructive.
  • gkamus: /edukatip/ educative, instructive.
edu·ka·tif /édukatif/ a 1 bersifat mendidik: kenakalan remaja perlu diatasi dng tindakan --; 2 berkenaan dng pendidikan: ia berkecimpung dl bidang --
editor bahasa ~ editor pengelola ~ editor penyelia ~ editorial ~ edukasi ~ edukatif ~ ef ~ efedrin ~ efedrina ~ efek ~ efek berganda