egresif /égrésif/

Adjektiva (adj)

  1. dihasilkan dengan aliran udara bergerak ke luar dari alat ucap
KBBI III Linguistik
eg·re·sif /égrésif/ a Ling dihasilkan dng aliran udara bergerak ke luar dr alat ucap
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. bunyi egresif egressive sound bunyi; egresif Linguistik Pusba
2. bunyi klik egresif egressive click sound bunyi; egresif; klik Linguistik Pusba
3. egresif egressive egresif Linguistik Pusba
4. klik egresif egressive click egresif; klik Linguistik Pusba

  • 1 - 4 dari 4 entri

egos ~ egosentris ~ egosentrisitas ~ egosentrisme ~ egrang ~ egresif ~ eh ~ Ehe ~ eidetik ~ eigendom ~ eikosan