figuratif

Adjektiva (adj)

  1. bersifat kiasan atau lambang: pewarnaan ini dan keanekaan motif -- itu memberikan kesan keterampilan dan kesabaran melukis yang mengagumkan
KBBI III
fi·gu·ra·tif a bersifat kiasan atau lambang: pewarnaan ini dan keanekaan motif -- itu memberikan kesan keterampilan dan kesabaran melukis yg mengagumkan
fider ~ fidiah ~ fidusia ~ figur ~ figuran ~ figuratif ~ fiil ~ fikih ~ fikli ~ fikologi ~ fikrah