galib

Adjektiva (adj)

  1. umum; lazim: pada -- nya
  2. jaya; menang; beruntung
KBBI III
Sinonim
adj: jamak; jaya; lazim; ralip; umum; v: berjaya; beruntung; menang
Antonim
adj: garib
Turunan
n: kegaliban; v: menggalibkan
  • ebsoft: normal.
  • gkamus: normal.
ga·lib a 1 umum; lazim: pd -- nya; 2 jaya; menang; beruntung;

meng·ga·lib·kan v membiasakan; melazimkan;

ke·ga·lib·an n kebiasaan; kelaziman
galgal ~ gali ~ gali-galian ~ galian ~ galias ~ galib ~ galibut ~ galih ~ galing-galing ~ galiot ~ galir