gaok

Nomina (n)

  1. tiruan bunyi burung gagak
  2. burung gagak
KBBI III
  • ebsoft: (Java) 1 k.o. bird, crow. 2 cawing sound. meng-gaok caw.
  • gkamus: (Java) 1 k.o. bird, crow. 2 cawing sound. meng-gaok caw.
ga·ok n 1 tiruan bunyi burung gagak; 2 burung gagak;

meng·ga·ok v berbunyi "gaok, gaok" spt burung gagak
ganyah ~ ganyang ~ ganyar ~ ganyong ~ ganyut ~ gaok ~ gap ~ gapah ~ gapah-gopoh ~ gapai ~ gapil