gruwung

Verba (v)

  1. berlubang tanpa tutup (hidung yang tidak ada cupingnya)
KBBI III
gru·wung v berlubang tanpa tutup (hidung yg tidak ada cupingnya)
grogi ~ gronjong ~ gros ~ grosir ~ grup ~ gruwung ~ gu ~ gua ~ gua garba ~ gual ~ guam