haiking

Verba (v)

  1. menjelajah; mendaki gunung
KBBI III Olahraga
hai·king v Olr menjelajah; mendaki gunung
hahnium ~ hai ~ haid ~ haid pertama ~ haik ~ haiking ~ haiku ~ hail ~ hailai ~ haj ~ hajah