hampar

Verba (v)

  1. menghampar
KBBI III
  • ebsoft: 1 spread (rug, etc.). 2 explain, elucidate.
  • gkamus: 1 spread (rug, etc.). 2 explain, elucidate.
ham·par v, meng·ham·par v tampak papar dan rata; membentang: sawah ladang bagaikan permadani ~;

meng·ham·pari v menghamparkan sesuatu pd: ibu ~ lantai dng permadani;

meng·ham·par·kan v 1 membentangkan merata; menggelar: pedagang kaki lima ~ tikar di pinggir jalan; 2 ki menerangkan panjang lebar, memaparkan; membentangkan: ia ~ kesulitan yg dihadapinya di daerah terpencil itu;

ter·ham·par v terbentang merata: permadani baru ~ di lantai masjid itu;

ham·par·an n sesuatu yg dihamparkan (tikar, permadani, dsb);

se·ham·par·an n 1 satu hamparan; 2 ki sejauh mata memandang
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. batuan hampar bedrock batuan; hampar Pertanian Pusba

  • 1 - 1 dari 1 entri

hampa ~ hampa beras ~ hampa tangan ~ hampa udara ~ hampang ~ hampar ~ hamparan ~ hampir ~ hampiran ~ hamud ~ hamulus