harta

Nomina (n)

  1. barang (uang dsb) yang menjadi kekayaan; barang milik seseorang
  2. kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan
KBBI III
  • ebsoft: property, wealth.
  • gkamus: property, wealth.
har·ta n 1 barang (uang dsb) yg menjadi kekayaan; barang milik seseorang; 2 kekayaan berwujud dan tidak berwujud yg bernilai dan yg menurut hukum dimiliki perusahaan;

-- bawaan Huk harta sendiri yg dibawa dl perkawinan yg bukan harta bersama; -- benda barang kekayaan; -- bersama Huk harta yg digunakan (dimanfaatkan) bersama-sama; -- besar harta kawin dl jumlah besar yg melebihi jumlah yg ditentukan oleh adat; -- binatok harta bawaan mempelai laki-laki; -- carian harta yg diperoleh suami istri selama hidup bersama; gana-gini; -- dapean harta kepunyaan istri; -- dunia barang-barang duniawi; -- imaterial Huk kepentingan tidak berwujud (paten, ciptaan) yg bernilai uang; -- karun 1 harta benda yg tidak diketahui pemiliknya; 2 harta benda yg didapat dng tidak sah; -- kawin benda-benda berharga atau uang yg harus diberikan oleh pihak laki-laki kpd pihak wanita dl proses perkawinan; -- kekayaan menyanak semua harta peninggalan yg menjadi tanggung jawab sanak keluarga; -- kelalah harta peninggalan dr seseorang (krn meninggal dunia), yg tidak mempunyai anak dan bapak; -- kubur benda atau harta milik orang yg meninggal yg ikut dikuburkan bersamanya; -- manah Mk harta benda dr nenek moyang; harta benda milik keluarga; -- milik barang-barang yg menjadi milik atau kepunyaan orang atau badan; -- pelayaran harta perseorangan yg dikumpulkan selama merantau; -- pembawaan harta perseorangan yg masing-masing dibawa oleh mempelai laki-laki dan mempelai perempuan ke dl perkawinan; -- pembujangan harta bawaan mempelai laki-laki; -- pemenah harta pembujangan; -- penantian harta istri, baik yg dibawa maupun yg diperolehnya selama perkawinan; -- pencaharian harta yg didapat dr pencaharian nafkah sehari-hari; -- pendapatan harta dr pihak perempuan; -- peninggalan barang warisan dr seseorang yg meninggal; -- penyepogan harta yg bersama-sama diusahakan dan diperoleh suami dan istri selama perkawinan; harta carian; gana-gini; -- perkawinan kesatuan harta yg dikuasai dan dimiliki oleh suatu keluarga selama perkawinannya; -- pusaka Huk harta yg diwariskan dr pewaris kpd ahli waris untuk dipelihara; -- pusaka bapak setengah dr harta warisan seorang bapak yg harus dibagi di antara anak-anak dr istri yg berbeda-beda; -- pusaka rendah harta yg ditinggalkan oleh seorang wanita bagi anak-anaknya; -- sangsaka harta yg sebenarnya harus diberikan kpd menantu laki-laki, tetapi yg dng izin keluarga boleh dipakai oleh anak-anak laki-laki; -- sesan harta atau bawaan istri yg dibawa oleh istri itu ke dalam perkawinan; -- surut harta yg makin lama makin habis dan tidak dapat diganti, msl tambang emas, sumur minyak; -- tetap kekayaan perusahaan yg berada dl keadaan tidak akan kembali menjadi uang dl waktu satu tahun sejak pemerolehannya; -- tua harta kepunyaan kerabat wanita menurut garis keturunan matrilineal; -- usaha sediaan bahan baku, barang olahan dan barang jadi, piutang, dan uang tunai; -- wujud kekayaan perusahaan berupa barang dan uang, msl pabrik, sediaan, dan piutang;

ber·har·ta v memiliki harta
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. aset akuan; harta akuan admitted asset akuan; aset; harta *Umum* Pusba
2. aset berwujud; harta berwujud; aktiva berwujud tangible asset aktiva; aset; berwujud; harta Keuangan Pusba
3. aset lebihan; harta berlimpahan surplus asset aset; berlimpahan; harta; lebihan Keuangan Pusba
4. aset terakukan; harta terakukan admissible asset aset; harta; terakukan *Umum* Pusba
5. aset; harta asset aset; harta *Umum* Pusba
6. asuransi kerusakan harta benda property damage insurance asuransi; benda; harta; kerusakan *Umum* Pusba
7. Balai Harta Peninggalan Eatate Property Bureau Balai; Harta; Peninggalan Hukum DS
8. Balai Harta Peninggalan Estate Property Bureau Balai; Harta; Peninggalan Hukum DS
9. cukup harta sufficient assets cukup; harta Hukum DS
10. dapat bertindak bebas terhadap harta-harta mereka all of heirs are competent bebas; bertindak; dapat; harta; mereka; terhadap Hukum DS
11. harta anak-anak māl al-tifl anak; harta Agama Islam Pusba
12. harta benda material propertu benda; harta Hukum DS
13. harta benda dalam perkawinan community property benda; dalam; harta; perkawinan Hukum DS
14. harta benda; properti property benda; harta; properti Ekonomi Pusba
15. harta bergerak amwāl manqulat bergerak; harta Agama Islam Pusba
16. harta bersama joint property bersama; harta *Umum* SM
17. harta bersama marital property bersama; harta Hukum DS
18. harta cadangan reserve assets cadangan; harta Keuangan Pusba
19. harta debitur māl al-madin debitur; harta Agama Islam Pusba
20. harta gabungan marital property gabungan; harta Hukum DS

harnet ~ harpa ~ harpis ~ harpun ~ hart ~ harta ~ harta bawaan ~ harta benda ~ harta bersama ~ harta besar ~ harta binatok