hidrofon

Nomina (n)

  1. alat untuk mendengarkan suara di dalam air, dipakai untuk keperluan pelayaran dan untuk menentukan arah datang bunyi
KBBI III
  • ebsoft: hydrophone,hydrophore
hid·ro·fon n alat untuk mendengarkan suara di dl air, dipakai untuk keperluan pelayaran dan untuk menentukan arah datang bunyi
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. hidrofon hydrophone hidrofon Fisika Pusba
2. hidrofon hydrophone hidrofon Perikanan Pusba
3. hidrofon cakram disc hydrophone cakram; hidrofon Fisika Pusba
4. hidrofon keramik ceramic hydrophone hidrofon; keramik Fisika Pusba
5. hidrofon magnetostriktif magnetostrictive hydrophone hidrofon; magnetostriktif Fisika Pusba
6. hidrofon silindris cylindrical hydrophone hidrofon; silindris Fisika Pusba

  • 1 - 6 dari 6 entri

hidrodinamika ~ hidrofili ~ hidrofit ~ hidrofobia ~ hidrofoil ~ hidrofon ~ hidrogen ~ hidrogen peroksida ~ hidrogen sulfida ~ hidrogenasi ~ hidrogeologi