ibarat

Nomina (n)

  1. perkataan atau cerita yang dipakai sebagai perumpamaan (perbandingan, lambang, kiasan): dalam kesusastraan lama banyak terdapat cerita --
  2. isi (maksud, ajaran) yang terkandung dalam suatu perumpamaan (cerita dsb): ia pun tahu juga akan -- perkataan itu
  3. perbandingan antara orang atau benda dan hal-hal yang lain dengan menggunakan kata-kata bagai, seperti: -- anjing dan kucing

Partikel lain (l)

  1. seumpama: aku ini -- balam dalam sangkar, mata lepas badan terkurung
KBBI III
  • ebsoft: 1 like. 2 simile, metaphor.
  • gkamus: 1 like. 2 simile, metaphor.
iba·rat 1 n perkataan atau cerita yg dipakai sbg perumpamaan (perbandingan, lambang, kiasan): dl kesusastraan lama banyak terdapat cerita --; 2 n isi (maksud, ajaran) yg terkandung dl suatu perumpamaan (cerita dsb): ia pun tahu juga akan -- perkataan itu; 3 p seumpama: aku ini -- balam dl sangkar, mata lepas badan terkurung; 4 n perbandingan antara orang atau benda dan hal-hal yg lain dng menggunakan kata-kata bagai, seperti: -- anjing dan kucing;

ber·i·ba·rat v 1 mengandung ibarat: ia gemar membaca pantun yg ~; 2 memberi nasihat (pelajaran dsb) dng ibarat: guru itu suka ~ ketika menasihati muridnya;

meng·i·ba·rat·kan v 1 mengatakan sesuatu dng ibarat (perumpamaan, perbandingan, dsb); mengumpamakan; menyamakan; membandingkan dng; 2 menganggap: ia ~ anak itu anak kandungnya; 3 memberi nasihat dng berbagai-bagai ibarat: ia selalu ~ anak-anaknya supaya jangan menempuh jalan sesat;

peng·i·ba·rat·an n proses, cara, perbuatan mengibaratkan
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. cerita ibarat; alegori allegory alegori; cerita; ibarat Sastra Pusba

  • 1 - 1 dari 1 entri

ibadat ~ ibadurahman ~ ibah ~ iban ~ ibar-ibar ~ ibarat ~ ibayuh ~ ibid ~ ibidem ~ ibing ~ iblis