ijmal

Nomina (n)

  1. ringkasan; ikhtisar

Adjektiva (adj)

  1. (secara) umum, tidak terinci: inilah makna ayat 101 Surah Albaqarah secara --
KBBI III
  • ebsoft: resume, summary.
  • gkamus: resume, summary.
ij·mal 1 n ringkasan; ikhtisar; 2 a (secara) umum, tidak terinci: inilah makna ayat 101 Surah Albaqarah secara --;

meng·ij·mal·kan v meringkaskan; mengikhtisarkan
ijazah ~ ijbar ~ ijeman ~ ijmak ~ ijmak ulama ~ ijmal ~ ijon ~ ijtihad ~ ijtimaiah ~ ijtimak ~ ijuk