ikrar

Nomina (n)

  1. janji yang sungguh-sungguh: ia membacakan -- kesetiaan di depan pemimpinnya
  2. janji (dengan sumpah); pengakuan: setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, mereka membacakan -- Sumpah Pemuda
KBBI III
  • ebsoft: promise, pledge, declaration of intent.
  • gkamus: promise, pledge, declaration of intent.
ik·rar n 1 janji yg sungguh-sungguh: ia membacakan -- kesetiaan di depan pemimpinnya; 2 janji (dng sumpah); pengakuan: setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, mereka membacakan -- Sumpah Pemuda;

ber·ik·rar v berjanji dng sungguh hati; berteguh janji; mengakui (mengesahkan, membenarkan) kebenaran: ia telah ~ mengharamkan laki-laki lain untuk menjadi suaminya;

meng·ik·rar·kan v 1 meneguhkan janji: keduanya sepakat ~ janji sehidup semati; 2 mengakui; menetapkan sah; membenarkan; menjanjikan;

peng·ik·rar·an n proses, cara, perbuatan mengikrarkan
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. ikrar; pengakuan iqrar ikrar; pengakuan Agama Islam Pusba

  • 1 - 1 dari 1 entri

ikonografi ~ ikonoklasme ~ ikonometer ~ ikrab ~ ikram ~ ikrar ~ iktibar ~ iktidal ~ iktikad ~ iktikaf ~ iktiografi