iktikad

Nomina (n)

  1. kepercayaan; keyakinan yang teguh: tidak teguh -- nya
  2. maksud (yang baik); kemauan: dengan -- baik
KBBI III

Etimologi

(Ar) iʿtiqād

  • ebsoft: see ITIKAD.
  • gkamus: see ITIKAD.
ik·ti·kad n 1 kepercayaan; keyakinan yg teguh: tidak teguh -- nya; 2 maksud (yg baik); kemauan: dng -- baik;

ber·ik·ti·kad v berkeyakinan; yakin benar (akan); percaya benar (akan); berhasrat benar (akan): ~ yg sempurna kpd Allah Taala;

meng·ik·ti·kad·kan v meyakini; percaya (akan): kita ~ adanya kada dan kadar
ikrab ~ ikram ~ ikrar ~ iktibar ~ iktidal ~ iktikad ~ iktikaf ~ iktiografi ~ iktiolit ~ iktiologi ~ iktiologis