iktiografi

Nomina (n)

  1. tulisan dan gambar mengenai ikan
KBBI III
ik·ti·o·gra·fi n tulisan dan gambar mengenai ikan
ikrar ~ iktibar ~ iktidal ~ iktikad ~ iktikaf ~ iktiografi ~ iktiolit ~ iktiologi ~ iktiologis ~ iktirad ~ iktiraf