individu

Nomina (n)

  1. orang seorang; pribadi orang (terpisah dari yang lain): tindakan yang demikian itu berarti mengutamakan kepentingan -- belaka
  2. organisme yang hidupnya berdiri sendiri, secara fisiologi ia bersifat bebas (tidak mempunyai hubungan organik dengan sesamanya)
KBBI III
  • ebsoft: an individual.
  • gkamus: an individual.
in·di·vi·du n 1 orang seorang; pribadi orang (terpisah dr yg lain): tindakan yg demikian itu berarti mengutamakan kepentingan -- belaka; 2 organisme yg hidupnya berdiri sendiri, secara fisiologi ia bersifat bebas (tidak mempunyai hubungan organik dng sesamanya)
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. alat pakan individu individual feeder alat; individu; pakan Peternakan Pusba
2. hak individu; hak perorangan haqq syakhsi hak; individu; perorangan Agama Islam Pusba
3. hak milik individu individual property rights hak; individu; milik Politik Pusba
4. individu individual individu Biologi Pusba
5. individu individual individu Filsafat Pusba
6. individu Individuans individu Arkeologi Pusba
7. individu individual individu Sastra Pusba
8. individu tanah soil individu individu; tanah Pertanian Pusba
9. investasi individu istismar khas individu; investasi Agama Islam Pusba
10. jumlah individu minimum minimum number of individual individu; jumlah; minimum Arkeologi Pusba
11. kedokteran individu menyeluruh whole person medicine individu; kedokteran; menyeluruh Kedokteran Pusba
12. kesucian individu sacredness of individuality individu; kesucian Filsafat Pusba
13. koefisien individu coefficient of individuality individu; koefisien Matematika Pusba
14. kultus individu cult, individual individu; kultus Antropologi Pusba
15. kultus individu cult of personality individu; kultus Sosiologi Pusba
16. kuota individu teralihkan individu transferable quota individu; kuota; teralihkan Perikanan Pusba
17. masalah beda individu Galton Galton's individual difference problem Galton; beda; individu; masalah Matematika Pusba
18. maslahat individu; kepentingan individu maslahat khāssat individu; kepentingan; maslahat Agama Islam Pusba
19. matriks jarak individu individual distance matrix individu; jarak; matriks Biologi Pusba
20. pajak perseorangan; pajak individu personal tax individu; pajak; perseorangan Keuangan Pusba

  • 1 - 20 dari 33 entri
  • 1
  • 2
  • >
  • >>

indikatif ~ indikator ~ inding ~ indisipliner ~ indium ~ individu ~ individual ~ individualis ~ individualisasi ~ individualisme ~ individualistis