indolen /indolén/

Adjektiva (adj)

  1. tidak bersemangat; lamban: penduduk yang -- tidak suka bekerja
KBBI III
in·do·len /indolén/ a tidak bersemangat; lamban: penduduk yg -- tidak suka bekerja
individualisme ~ individualistis ~ individualitas ~ individuasi ~ indoktrinasi ~ indolen ~ indolensi ~ indologi ~ Indonesia ~ indonesianisasi ~ indra