istitaah

Nomina (n)

  1. kemampuan: ia sudah mempunyai -- untuk naik haji
KBBI III Bahasa Arab
Sinonim
n: kemampuan
is·ti·ta·ah Ar n kemampuan: ia sudah mempunyai -- untuk naik haji
istirahat ~ istirahat singkat ~ istislah ~ istislam ~ istisna ~ istitaah ~ istiwa ~ istri ~ istri gelap ~ isu ~ isya