kain antelas

Nomina (n)

  1. antelas
KBBI III

Kata Dasar

antelas; kain

kail-kail ~ kailalo ~ kaimat ~ kain ~ kain albanat ~ kain antelas ~ kain baju ~ kain basahan ~ kain batis ~ kain bayang-bayang ~ kain belacu