kain kafan

Nomina (n)

  1. kafan
KBBI III

Kata Dasar

kafan; kain

kain dewangga ~ kain dril ~ kain dua seragi ~ kain gerusan ~ kain ihram ~ kain kafan ~ kain kampuh ~ kain kapal ~ kain karet ~ kain kasa ~ kain kelarai