kanaah

Adjektiva (adj)

  1. rela menerima yang diberikan kepadanya oleh orang tua, atasan, ataupun oleh Allah
KBBI III Bahasa Arab
ka·na·ah Ar a rela menerima yg diberikan kepadanya oleh orang tua, atasan, ataupun oleh Allah
kamus sinonim ~ kamus standar ~ kamus umum ~ kan ~ kana ~ kanaah ~ kanaat ~ kanabis ~ kanah ~ kanak-kanak ~ kanak-kanak anyir