kapok

Adjektiva (adj)

  1. jera; sudah tidak akan berbuat lagi: anak itu belum -- juga bermain-main di laut yang bergelombang itu
KBBI III
Sinonim
adj: insaf; jera; jeran; kacrek; serik; n: kanji; v: tobat
Turunan
v: mengapokkan
  • ebsoft: 1. learn o.'s lesson, be curred. 2. see KAPUK 1.
  • gkamus: 1. learn o.'s lesson, be curred. 2. see KAPUK 1.
ka·pok a jera; sudah tidak akan berbuat lagi: anak itu belum -- juga bermain-main di laut yg bergelombang itu;

me·nga·pok·kan v menjadikan kapok; membuat jera
kaplares ~ kaplars ~ kapling ~ kaplok ~ kaplok dada ~ kapok ~ kapon ~ kaporit ~ kappa ~ kaprah ~ kapri