kawin

Verba (v)

  1. membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah: ia -- dengan anak kepala kampung
  2. melakukan hubungan kelamin; berkelamin (untuk hewan)
  3. (cak) bersetubuh: -- sudah, menikah belum
  4. (kl)mengawin

Nomina (n)

  1. perkawinan
KBBI III
  • ebsoft: 1 be married. 2 capulate.
  • gkamus: 1 be married. 2 capulate.
1ka·win 1 v membentuk keluarga dng lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah: ia -- dng anak kepala kampung; 2 v melakukan hubungan kelamin; berkelamin (untuk hewan); 3 v cak bersetubuh: -- sudah, menikah belum; 4 n perkawinan;

-- acak Tern keadaan yg memungkinkan terjadinya perkawinan antara jantan dan betina dewasa secara acak; -- amanua kawin masuk; -- angkat bapak perkawinan antara seorang wanita yg sedang hamil di luar perkawinan yg sah dan seorang pemuda yg bersedia mengawini wanita itu, kadang-kadang dng bayaran atau upah; -- bantu perkawinan antarhewan jantan; -- batin perkawinan yg tidak disahkan oleh penghulu; -- belis perkawinan dng istri pindah ke rumah suami dan menjadi anggota kerabat suaminya; -- campur Sos perkawinan di antara dua pihak yg berbeda agama, kebudayaan, golongan, atau suku bangsa; -- gantung 1 perkawinan yg sudah sah, tetapi suami dan istri belum boleh serumah (masih tinggal di rumah masing-masing); 2 perkawinan yg belum diresmikan penuh (pengesahannya ditunda setelah dewasa); -- kantor perkawinan yg dilaksanakan di kantor catatan sipil; -- kontrak kawin berjangka; -- lari perkawinan dng cara melarikan gadis yg akan dikawininya dng persetujuan gadis itu untuk menghindarkan diri dr tata cara adat yg dianggap berlarut-larut dan memakan biaya yg terlalu mahal; -- liwat kawin angkat bapak; -- masuk perkawinan dng suami memasuki rumah tangga keluarga istri; -- mutah Isl perkawinan yg berdasarkan perjanjian dl jangka waktu tertentu (yg dilarang dl agama); -- roko 1 kawin lari yg dilakukan atas dasar kemauan bersama untuk menutup rasa malu krn calon pengantin laki-laki tidak mampu memberikan maskawin; 2 kawin lari yg dilakukan atas dasar kemauan calon suami dan calon istri krn orang tua si gadis tidak menyetujuinya; -- sirih pinang bentuk perkawinan dng cara suami tinggal di tempat orang tua istri dan membantu pekerjaan orang tua itu sampai mahar yg harus dibayarnya dapat dilunasi (di Timor); -- sumbang perkawinan antara kerabat terdekat yg tidak diizinkan oleh hukum, adat, atau agama; -- suntik Tern pembenihan dng jalan memasukkan benih jantan (sperma) ke dl vagina dng menggunakan (dng bantuan) alat suntik (tidak melalui hubungan seksual); inseminasi; -- tambahan kawin angkat bapak (di Jawa Barat); -- tukar gadis Antr adat perkawinan yg menuntut seorang pria yg melamar seorang wanita menyediakan seorang saudara wanita dr kerabatnya sendiri untuk dikawinkan dng seorang pria dr kerabat calon istrinya;

ka·win-ma·win n 1 berbagai-bagai urusan perjodohan (pernikahan); 2 pertalian (sanak) krn perjodohan (perkawinan dsb);

ber·ka·win v menikah: sukakah Tuan Putri ~ dng hamba;

me·nga·win v kawin; mengawinkan;

me·nga·wini v mengambil sbg istri; memperistri: perkawinan ganda telah membuat ruwetnya hubungan dua keluarga krn dua orang bersaudara telah ~ seorang ibu dan anaknya secara serentak;

me·nga·win·kan v 1 menyatukan dua orang lain jenis menjadi suami istri; menikahkan; 2 mempertemukan binatang (tumbuhan) yg berlainan jenis untuk mengembangbiakkannya; 3 ki memadukan (mengombinasikan) dua hal untuk mencapai sesuatu yg baik: rapat bersetuju ~ kedua pendapat itu sehingga tercapai kesimpulan yg baik;

per·ka·win·an n 1 perihal (urusan dsb) kawin; pernikahan; 2 pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual;

~ tempat mati, pb perkawinan yg sungguh-sungguh dilakukan sesuai dng cita-cita hidup berumah tangga yg bahagia;

~ campuran kawin campur; ~ levirat perkawinan antara seorang janda dng saudara kandung bekas suaminya yg telah meninggal dunia berdasarkan adat-istiadat yg berlaku dl masyarakat yg bersangkutan; ~ sekerabat perkawinan yg dilakukan di antara individu yg masih ada pertalian darah; ~ tungku perkawinan antara pemuda dan anak gadis dr saudara laki-laki ibunya (di Flores);

pe·nga·win·an n proses, cara, perbuatan mempertemukan (binatang, tumbuh-tumbuhan, dsb) yg berlainan jenis untuk mengembangbiakkannya

2ka·win kl v, me·nga·win v memegang ayam pd kedua kaki dan kedua sayapnya dsb untuk disembelih;

pe·nga·win n orang yg mengawin ayam dsb untuk disembelih
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. anak-anak diluar kawin acknowledged issue anak; diluar; kawin Hukum DS
2. anak-anak diluar kawin illegitimate child anak; diluar; kawin Hukum DS
3. belum kawin prior to marriage belum; kawin Hukum DS
4. biak silang; kawin silang cross breeding biak; kawin; silang Perhutanan Pusba
5. culik kawin abhiseka culik; kawin Antropologi Pusba
6. depresi kawin sekerabat inbreeding depression depresi; kawin; sekerabat Perhutanan Pusba
7. dilarang kawin prohibits marriage dilarang; kawin Hukum DS
8. diluar kawin out of wedlock diluar; kawin Hukum DS
9. hantaran kawin bride wealth hantaran; kawin Antropologi Pusba
10. hantaran kawin (mas kawin) dowry hantaran; kawin; mas Antropologi Pusba
11. jumlah kawin per kebuntingan services per conception jumlah; kawin; kebuntingan; per Peternakan Pusba
12. kawin zawāj kawin Agama Islam Pusba
13. kawin acak random mating acak; kawin Peternakan Pusba
14. kawin adat common-law marriage adat; kawin Sosiologi Pusba
15. kawin adat (lihat common law marriage) customary law marriage adat; common; kawin; law; lihat; marriage Sosiologi Pusba
16. kawin asortatif assortative mating asortatif; kawin Perhutanan Pusba
17. kawin batil zawāj bātil batil; kawin Agama Islam Pusba
18. kawin bawah umur zawāj sigār bawah; kawin; umur Agama Islam Pusba
19. kawin campur pamixia campur; kawin Peternakan Pusba
20. kawin campur intermarriage campur; kawin Sosiologi Pusba

kawat untai ~ kawatir ~ kawi ~ kawih ~ kawijayan ~ kawin ~ kawin acak ~ kawin amanua ~ kawin angkat bapak ~ kawin bantu ~ kawin batin