kebijaksanaan

Nomina (n)

  1. kepandaian menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya): berkat - beliau, terlepaslah kita dari bahaya besar
  2. kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan dsb: perkara ini terserah kepada - orang tua si anak
KBBI III

Kata Dasar

bijaksana

  • ebsoft: discreetness,judiciousness,prudence,sapience,tact,verbal policy,wisdom,wishful thinking
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. kebijaksanaan praktis phronesis kebijaksanaan; praktis Filsafat Pusba
2. kebijaksanaan, kearifan wisdom kearifan; kebijaksanaan Filsafat Pusba

  • 1 - 2 dari 2 entri

kebijakan kependudukan ~ kebijakan militer ~ kebijakan moneter ~ kebijakan pendidikan ~ kebijakan politik ~ kebijaksanaan ~ kebilangan ~ kebimbangan ~ kebin ~ kebinasaan ~ kebinatangan