kecakapan

Nomina (n)

  1. kemampuan; kesanggupan
  2. kepandaian atau kemahiran mengerjakan sesuatu
KBBI III

Kata Dasar

cakap

  • ebsoft: adroitness,proficiency,qualification
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. hilang kecakapan hukum faqid al-ahliyyat hilang; hukum; kecakapan Agama Islam Pusba
2. iuran pengembangan kecakapan skill development levy iuran; kecakapan; pengembangan Politik Pusba
3. kecakapan administrasi; kompentensi administrasi administrative competence administrasi; kecakapan; kompentensi Politik Pusba
4. kecakapan berlian ahliat al-li'ān berlian; kecakapan Agama Islam Pusba
5. kecakapan bertindak hukum sempurna ahliyyah al-adā' al-kāmilah bertindak; hukum; kecakapan; sempurna Agama Islam Pusba
6. kecakapan bertindak hukum taksempurna ahliyyah al-ada' an-nāqisah bertindak; hukum; kecakapan; taksempurna Agama Islam Pusba
7. kecakapan bertindak hukum; kecakapan hukum aktif ahliyyah al-adā' aktif; bertindak; hukum; kecakapan Agama Islam Pusba
8. kecakapan mengelola ahliyyah al-tasarruf kecakapan; mengelola Agama Islam Pusba
9. kecakapan penuh; kompetensi penuh; kopetensi komprehensif comprehensive competence kecakapan; kompetensi; komprehensif; kopetensi; penuh Politik Pusba
10. kecakapan utuh kāmil ar-ahliyyah kecakapan; utuh Agama Islam Pusba
11. kecakapan wujub ahliyyat al-wujāb kecakapan; wujub Agama Islam Pusba
12. kecakapan wujub sempurna ahliyyah al-wujub al-kāmilat kecakapan; sempurna; wujub Agama Islam Pusba
13. kecakapan wujub taksempurna ahliyyah al-wujub al-nāqisat kecakapan; taksempurna; wujub Agama Islam Pusba
14. kecakapan; kelayakan (hukum) ahliyyah hukum; kecakapan; kelayakan Agama Islam Pusba
15. kompetensi komputer; kecakapan komputer computer competency kecakapan; kompetensi; komputer Pendidikan Pusba
16. pengembangan kecakapan; pengembangan keterampilan skills development kecakapan; keterampilan; pengembangan Politik Pusba

  • 1 - 16 dari 16 entri

kecaburan ~ kecacatan ~ kecai ~ kecak ~ kecak pinggang ~ kecakapan ~ kecalingan ~ kecam ~ kecaman ~ kecamatan ~ kecambah