kelengahan

Nomina (n)

  1. kelalaian; kealpaan: kebakaran itu akibat ~ penjaga malam
  2. keadaan menganggur (tidak berbuat apa-apa): ~ merupakan pangkal segala kejahatan
KBBI III

Kata Dasar

lengah

  • ebsoft: 1 neglectfulness, inattentiveness. 2 idleness.
  • gkamus: 1 neglectfulness, inattentiveness. 2 idleness.
kelemunting ~ kelemur ~ kelenaan ~ kelendara ~ keleneng ~ kelengahan ~ kelengangan ~ kelengar ~ kelengar matahari ~ kelenggara ~ kelengkapan