kelengar

Verba (v)

  1. pingsan
KBBI III Bahasa daerah Jawa
Sinonim
v: pingsan
Gabungan kata
v: kelengar matahari
  • ebsoft: see LENGAR.
  • gkamus: see LENGAR.
ke·le·ngar Jw v pingsan;

-- matahari Dok pingsan krn panas matahari
kelenaan ~ kelendara ~ keleneng ~ kelengahan ~ kelengangan ~ kelengar ~ kelengar matahari ~ kelenggara ~ kelengkapan ~ kelengkeng ~ kelengkiak