kemampuan berinteraksi

Nomina (n)

  1. kemampuan seseorang untuk berinteraksi dalam suatu masyarakat bahasa, antara lain mencakupi sopan santun, memahami gi-liran dalam bercakap-cakap, dan mengakhiri percakapan
KBBI III Linguistik
kemaluan ~ kemam ~ kemamang ~ kemampuan ~ kemampuan bahasa ~ kemampuan berinteraksi ~ kemampuan komunikatif ~ kemampuan verbal ~ kemanakan ~ kemandang ~ kemandekan