kerepes /kerépés/

Verba (v)

  1. mengerepes

Adjektiva (adj)

  1. tipis dan gepeng
KBBI III
  • ebsoft: meng-kerepes grope for s.t.
  • gkamus: meng-kerepes grope for s.t.
1ke·re·pes /kerépés/ v, me·nge·re·pes v meraba-raba (mencari sesuatu)

2ke·re·pes /kerépés/ a tipis dan gepeng
kerenyut ~ kerepai ~ kerepak ~ kerepas ~ kerepek ~ kerepes ~ kerepot ~ kerepotan ~ kerepyak ~ keresahan ~ kerese pese