kesal

Adjektiva (adj)

  1. mendongkol; sebal
  2. kecewa (menyesal) bercampur jengkel
  3. tidak suka lagi; jemu
KBBI III
  • ebsoft: 1 fed up. 2 dejected. 3 piqued, peevish, cross.
  • gkamus: 1 fed up. 2 dejected. 3 piqued, peevish, cross.
ke·sal a 1 mendongkol; sebal; 2 kecewa (menyesal) bercampur jengkel; 3 tidak suka lagi; jemu;

me·nge·sal·kan v membangkitkan rasa kesal; menjemukan;

ke·ke·sal·an n perasaan kesal; kesebalan; kejengkelan; kejemuan
kesakitan ~ kesakralan ~ kesaksamaan ~ kesaksian ~ kesaktian ~ kesal ~ kesalahan ~ kesalahan ganda ~ kesalehan ~ kesalingan ~ kesam