kesimpulan disjungtif

Nomina (n)

  1. keputusan berdasarkan beberapa kemungkinan kebenaran pernyataan, tetapi hanya salah satu pernyataan yang benar
KBBI III
kesimbukan ~ kesimpangsiuran ~ kesimpatan ~ kesimpatikan ~ kesimpulan ~ kesimpulan disjungtif ~ kesimpulan hipotesis ~ kesimpulan kategorial ~ kesimpulan partikular ~ kesimpulan tunggal ~ kesimpulan universal