kesimpulan hipotesis

Nomina (n)

  1. keputusan yang kebenarannya berdasarkan syarat tertentu
KBBI III

Kata Dasar

hipotesis; kesimpulan; simpul

kesimpangsiuran ~ kesimpatan ~ kesimpatikan ~ kesimpulan ~ kesimpulan disjungtif ~ kesimpulan hipotesis ~ kesimpulan kategorial ~ kesimpulan partikular ~ kesimpulan tunggal ~ kesimpulan universal ~ kesinambungan