kesimpulan kategorial

Nomina (n)

  1. keputusan yang sama sekali tanpa berdasarkan syarat
KBBI III
kesimpatan ~ kesimpatikan ~ kesimpulan ~ kesimpulan disjungtif ~ kesimpulan hipotesis ~ kesimpulan kategorial ~ kesimpulan partikular ~ kesimpulan tunggal ~ kesimpulan universal ~ kesinambungan ~ kesinian