ketetapan MPR

Nomina (n)

  1. keputusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum ke luar dan ke dalam MPR
KBBI III

Kata Dasar

ketetapan; tetap

keterusan ~ keterwakilan ~ ketes ~ ketetalan ~ ketetapan ~ ketetapan MPR ~ ketetapan pajak ~ keteter ~ keteteran ~ ketewasan ~ ketgat