konon

Adverbia (adv)

  1. agaknya (biasanya di belakang kata tanya); gerangan: apa -- yang tersimpan di hatinya
  2. kata orang; kabarnya; katanya: begitulah -- nasib orang yang tamak itu
  3. barangkali; mungkin: itulah sebabnya -- maka ia berani berbuat begitu
  4. (Sas) kabar: sekarang patik dengar kabar yang sah, bukan -- dikarang
  5. (Mk) istimewa pula; apalagi; jangan lagi: melihat darah saja ia pingsan, -- disuruh membunuh orang
KBBI III
Sinonim
adv: barangkali; gerangan; kutaha; mungkin; rupanya; k: apalagi; l: pula; n: kabar
Turunan
v: memperkonon; mengononkan
Gabungan kata
adv: konon lagi; konon pula
  • ebsoft: 1 they say, purportedly. 2 I wonder. 3 perhaps, it seems.
  • gkamus: 1 they say, purportedly. 2 I wonder. 3 perhaps, it seems.
ko·non adv 1 agaknya (biasanya di belakang kata tanya); gerangan: apa -- yg tersimpan di hatinya; 2 kata orang; kabarnya; katanya: begitulah -- nasib orang yg tamak itu; 3 barangkali; mungkin: itulah sebabnya -- maka ia berani berbuat begitu; 4 Sas kabar: sekarang patik dengar kabar yg sah, bukan -- dikarang; 5 Mk istimewa pula; apalagi; jangan lagi: melihat darah saja ia pingsan, -- disuruh membunuh orang;

-- lagi istimewa pula; apalagi; jangan lagi; -- pula istimewa pula; konon lagi;

me·ngo·non·kan v menceritakan; memberitahukan; mengabarkan: orang tua-tua sering ~ adanya hantu-hantu yg beliau sendiri belum pernah melihatnya;

mem·per·ko·non v menipu; memperdayakan (dng perkataan yg bukan-bukan); menipu: jangan coba-coba ~ saya
konkuisnador ~ konkuren ~ konkurensi ~ konkurs ~ konoid ~ konon ~ konon lagi ~ konon pula ~ konosemen ~ konosemen bersih ~ konosemen kotor