laku

Nomina (n)

  1. perbuatan; gerak-gerik; tindakan; cara menjalankan atau berbuat: -- nya sangat menjengkelkan

Adjektiva (adj)

  1. laris (tentang barang dagangan); sudah terjual: dagangannya -- sekali; -- berapa sepeda motormu?
  2. boleh dipakai (tentang uang, karcis, dsb); sah: uang kertas ini sudah tidak --
KBBI III
  • ebsoft: 1 behavior, conduct, attitude. 2 valid, in effect. 3 in demand, sell well.
  • gkamus: 1 behavior, conduct, attitude. 2 valid, in effect. 3 in demand, sell well.
la·ku 1 n perbuatan; gerak-gerik; tindakan; cara menjalankan atau berbuat: -- nya sangat menjengkelkan; 2 a laris (tt barang dagangan); sudah terjual: dagangannya -- sekali; -- berapa sepeda motormu?; 3 a boleh dipakai (tt uang, karcis, dsb); sah: uang kertas ini sudah tidak --;

-- dramatis Sas laku yg sesuai dng kehendak perwatakan dan didasarkan pd pergolakan yg terjadi dl jiwa pelaku; -- sosial laku atau cara bertingkah laku seseorang yg disesuaikan dng tuntutan yg ada dan biasa berlaku dl kelompok sosialnya agar ia memperoleh pengakuan atau diterima oleh kelompoknya itu; -- tirakat syarat yg dilakukan dng menahan hawa nafsu berupa berpuasa berpantang dsb (sbg syarat untuk mencapai suatu maksud); syarat berprihatin;

ber·la·ku v 1 masih berjalan (sedang dikerjakan dsb); berlangsung; terjadi: jam malam ~ dr pukul 18.00 sampai pukul 06.00 WIB; penahanan para sandera masih ~; peraturan itu sudah dinyatakan tidak ~ lagi; 2 berbuat; bertindak: ia suka ~ kasar thd istrinya; 3 bertindak menjadi; menjalankan tugas menjadi: dl pemilihan umum, presiden pun ~ sbg warga negara biasa; 4 boleh dipakai (tt surat, uang, dsb); sah: surat keterangan Saudara tidak ~ lagi krn sudah habis masa ~ nya; 5 dikenakan untuk atau pd: aturan ini ~ bagi sekalian warga negara Indonesia; peraturan lalu lintas itu ~ bagi semua pemakai jalan;

ke·ber·la·ku·an n perihal berlaku: peneliti jenis ini akan mempunyai ~ yg luas dan melepaskan diri dr ketergantungan teknologi kpd produsen perangkat keras;

pem·ber·la·ku·an n proses, cara, perbuatan memberlakukan: ~ tarif itu sudah berlangsung sejak dua hari yg lalu;

mem·ber·la·ku·kan v menjadikan berlaku: pemerintah telah ~ undang-undang perpajakan yg baru;

me·la·ku·kan v 1 mengerjakan (menjalankan dsb): ia gugur dl ~ tugasnya; 2 mengadakan (suatu perbuatan, tindakan, dsb): ~ pendaratan darurat; ~ demonstrasi; 3 melaksanakan; mempraktikkan; menunaikan: Pemerintah akan ~ tindakan tegas thd setiap penyelewengan yg terjadi; 4 melazimkan (kebiasaan, cara, dsb): kepala sekolah bermaksud ~ “Senam Pagi Indonesia” di sekolahnya; 5 menjadikan (membuat dsb) berlaku; menjadikan laku: ~ uang palsu adalah perbuatan yg melanggar hukum; 6 berbuat sesuatu thd (suatu hal, orang, dsb): ia ~ anak yatim itu sbg anaknya sendiri; 7 mengabulkan (permintaan, doa, dsb); meluluskan: orang tuanya selalu ~ permintaan anak itu;

la·ku·an n Sas deretan peristiwa nyata atau fiksi yg membangun sebagian alur dramatik;

per·la·ku·an n perbuatan yg dikenakan thd sesuatu atau orang: tidak benar bahwa anak itu mendapat ~ yg tidak adil;

mem·per·la·ku·kan v 1 menjadikan (menyatakan) berlaku: bangsa Indonesia ~ bahasa Indonesia sbg bahasa persatuan dan bahasa negara; 2 menganggap: ia ~ saya sbg anak kandungnya sendiri;

pe·la·ku n 1 orang yg melakukan suatu perbuatan; 2 pemeran; pemain (sandiwara dsb); 3 yg melakukan suatu perbuatan, subjek (dl suatu kalimat dsb); yg merupakan pelaku utama dl perubahan situasi tertentu;

~ bisnis pelaku ekonomi; ~ ekonomi orang yg bergerak dl bidang ekonomi; orang yg terlibat dl proses ekonomi; ~ pasar orang yg bergerak dan menentukan harga pasar; ~ pasar modal orang yg bergerak di bidang pasar modal; ~ perbankan orang yg bergerak di bidang perbankan;

ke·la·ku·an n 1 perbuatan; tingkah laku; perangai; 2 perihal; keadaan;

se·la·ku p sebagai (tt kedudukan): ia bertindak ~ petugas keamanan; pegawai notaris itu turut menandatangani akta ~ saksi
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. aliran tingkah laku; mazhab tingkah laku behavioural school aliran; laku; mazhab; tingkah Politik Pusba
2. ancangan perilaku; pendekatan perilaku; ancangan tingkah laku;pendekatan tingkah behavioral approach ancangan; laku; pendekatan; perilaku; tingkah Pendidikan Pusba
3. audiometri kawalan tingkah laku behavioural observation audiometry audiometri; kawalan; laku; tingkah Kedokteran Pusba
4. belajar perilaku; belajar tingkah laku behavioral learning belajar; laku; perilaku; tingkah Pendidikan Pusba
5. bertingkah laku behaving bertingkah; laku Hukum DS
6. bujukan tingkah laku; persuasif tingkah laku behavioural persuasion bujukan; laku; persuasif; tingkah Politik Pusba
7. catatan tingkah laku; catatan perilaku behavior record catatan; laku; perilaku; tingkah Pendidikan Pusba
8. cek palsu; cek tak laku; cek kedaluwarsa stale cheque cek; kedaluwarsa; laku; palsu; tak Keuangan Pusba
9. isi berorientasi perilaku ; isi berorientasi tingkah laku behavioral content-oriented berorientasi; isi; laku; perilaku; tingkah Pendidikan Pusba
10. kode etik; aturan tingkah laku code of conducts aturan; etik; kode; laku; tingkah Pendidikan Pusba
11. kode tingkah laku; kode perilaku code of behaviour kode; laku; perilaku; tingkah Politik Pusba
12. komponen sikap tingkah laku; komponen sikap behavioral; komponen perilaku behavioral attitude component behavioral; komponen; laku; perilaku; sikap; tingkah Pendidikan Pusba
13. masalah tingkah laku behavioural problem laku; masalah; tingkah Kedokteran Pusba
14. modifikasi perilaku; modifikasi tingkah laku behavior modification laku; modifikasi; perilaku; tingkah Pendidikan Pusba
15. paham tingkah laku behaviouralism laku; paham; tingkah Politik Pusba
16. paradigma struktur-tingkah laku-kinerja structure-conduct-performance paradigm kinerja; laku; paradigma; struktur; tingkah Ekonomi Pusba
17. pembentukan perilaku; pembentukan tingkah laku behavioral shaping laku; pembentukan; perilaku; tingkah Pendidikan Pusba
18. penelitian perilaku; riset perilaku; penelitian tingkah laku; riset tingkah laku behavioral research laku; penelitian; perilaku; riset; tingkah Pendidikan Pusba
19. penilaian perilaku; penilaian tingkah laku behavior assessment laku; penilaian; perilaku; tingkah Pendidikan Pusba
20. penilaian tingkah laku hayati biobehavioral assessment hayati; laku; penilaian; tingkah Kedokteran Pusba

laktogen ~ laktoglobulin ~ laktometer ~ lakton ~ laktosa ~ laku ~ laku dramatis ~ laku lajak ~ laku sosial ~ laku tirakat ~ lakuan