lambat-lambat

Adjektiva (adj)

  1. dengan lambat sekali: Nenek makan ~
KBBI III

Kata Dasar

lambat

lambang struktur ~ lambar ~ lambat ~ lambat banget ~ lambat laun ~ lambat-lambat ~ lambda ~ lambe ~ lambert ~ lambit ~ lambo