malang

Adjektiva (adj)

  1. terletak melintang: sehabis badai itu batang dan dahan kayu -- melintang di jalan
  2. bernasib buruk; celaka; sial: ia menerima nasibnya yang -- itu dengan penuh kesabaran
KBBI III
  • malang celaka Raja Genggang, anak terbeli tunjang hilang: hal orang yang malang, waktu diperoleh maksud yang kedua, yang sudah di tangan hilang pula
  • malang tak berbau: kecelakaan tidak dapat diketahui sebelumnya
  • malang tak boleh ditolak, mujur tak boleh diraih: nasib buruk tidak dapat dicari-cari
  • tak putus dirundung malang: tiada putusnya, tiada henti-hentinya men- dapat celaka
  • ebsoft: 1 transverse, across. 2 unlucky, unfortunate.
  • gkamus: 1 transverse, across. 2 unlucky, unfortunate.
ma·lang a 1 terletak melintang: sehabis badai itu batang dan dahan kayu -- melintang di jalan; 2 bernasib buruk; celaka; sial: ia menerima nasibnya yg -- itu dng penuh kesabaran;

-- celaka Raja Genggang, anak terbeli tunjang hilang, pb hal orang yg malang, waktu diperoleh maksud yg kedua, yg sudah di tangan hilang pula; -- tak berbau, pb kecelakaan tidak dapat diketahui sebelumnya; -- tak boleh ditolak, mujur tak boleh diraih, pb nasib buruk tidak dapat dicari-cari; tak putus dirundung -- , pb tiada putusnya, tiada henti-hentinya men- dapat celaka;

-- kerik (berdiri dng) menempatkan (kedua) tangan pd pinggang; berkacak pinggang; -- melintang 1 terletak tidak beraturan (ada yg melintang ada yg membujur); 2 (dl cerita silat) mengembara atau berkeliaran ke sana kemari; -- mujur untung-untungan; dng serampangan saja;

me·ma·langi v 1 merintangi jalan; terletak malang pd; meng-halangi: sebatang pohon kenari tua telah roboh dan - jalan; 2 menyegani; menghormati: orang sekampung - orang tua yg arif itu;

ke·ma·lang·an n 1 keadaan malang; kesusahan: sejak kecil ia sudah dirundung -; 2 kecelakaan; kesialan; kerugian: ia tertimpa - yg tidak diduga sebelumnya
malam muda-mudi ~ malam panjang ~ malam syukuran ~ malam-malam ~ malan ~ malang ~ malang kerik ~ malang melintang ~ malang mujur ~ malangbang ~ malangkamo